Kancelaria notarialna

Notariusz Agata Banasik

strona glowna

Znajdujecie się Państwo na stronie kancelarii notarialnej prowadzonej przez notariusz Agatę Banasik z siedzibą w Warszawie Śródmieściu.

Wedle ustawy Prawa o notariacie z 1991 roku, notariusz jest osobą zaufania publicznego. Co to oznacza w praktyce?

Osoba wykonująca zawód zaufania publicznego podczas sprawowania czynności zawodowych dba o dobro swojego klienta. Ściśle trzyma się zasad etyki zawodowej, tworząc niezbędną i realną więź zaufania. Odznacza się szczególną wrażliwością dla poszanowania informacji sfery prywatnej zleceniodawcy, a pozyskaną wiedzę wykorzystuje wyłącznie w celach przeprowadzanych czynności, przestrzegając zasad tajemnicy zawodowej. Osoba zaufania publicznego, by wykonywać swój zawód musi posiadać niezbędne kwalifikacje ściśle określone w przepisach właściwych dla tej funkcji.

Notariusz powołany jest do czynności, które mają charakter dokumentu urzędowego. Podczas świadczenia usług  notarialnych jest zobowiązany dopilnować odpowiedniego zabezpieczenia praw i interesów klientów. Jako osoba pełniąca zawód zaufania publicznego, notariusz jest zobowiązany do udzielenia swoim zleceniodawcom wszelkich wyjaśnień na temat przeprowadzanej czynności notarialnej.

Jedną z najważniejszych funkcji notariusza jest ograniczenie sporów sądowych. Jest to możliwe dzięki stałemu nadzorowi sprawy, gdzie notariusz ma obowiązek dbać o formalną i prawną poprawność sporządzanych dokumentów. Działalność notariuszy ma więc charakter prewencyjny i z tego powodu bywają oni określani „sędziami braku sporu”.

Kancelaria notarialna prowadzona przez Agatę Banasik  zapewnia pomoc wszystkim tym, którzy jej oczekują i zdecydują się na współpracę. W naszej kancelarii uzyskają Państwo wsparcie związane z wykonywaniem wszelkich czynności notarialnych.

W ramach świadczonych usług, zajmujemy się sporządzaniem aktów notarialnychprojektów umów. Oferujemy pomoc w sprawach notarialnych związanych ze spadkiem bądź podziałem majątku. Sporządzamy wszelkiego rodzaju protokoły, poświadczenia, wpisy i wyciągi dokumentów oraz umowy notarialne i testamenty. Poprowadzimy procedurę wpisu z księgi wieczystej.

W dzisiejszych czasach gdzie wiele instytucji wymaga wypełnienia obfitej dokumentacji warto wesprzeć się pomocą notariusza. Nawiązanie współpracy z biurem notarialnym to gwarancja prawidłowo sporządzonych umów i aktów, bez obawy popełnienia błędu i przeoczenia istotnych kwestii. Zawód ten powstał po to, by nieść pomoc i wspierać w ważnych życiowych sytuacjach wszystkie osoby, które po tą pomoc się zgłoszą.

 

Kontakt

strona glowna

Udzielamy bezpłatnych informacji dotyczących świadczonych przez nas usług. By dowiedzieć się więcej na temat naszych usług prosimy o kontakt – służymy fachowym doradztwem.