Intercyza u notariusza. Dlaczego warto?

Intercyza u notariusza. Dlaczego warto?

Ślub jest najczęściej radosną chwilą w życiu każdego człowieka i niewiele osób zakłada, że w przyszłości mogą z niego wyniknąć przykre konsekwencje. Niestety coraz częściej zdarza się, że dochodzi do rozwodów. W takiej sytuacji oprócz problemów emocjonalnych, pojawiają się również kłopoty natury finansowej. Trzeba bowiem wiedzieć, że zgonie z przepisami

Jakie są podstawy prawne do wydziedziczenia dziecka?

Jakie są podstawy prawne do wydziedziczenia dziecka?

Spisanie testamentu to bardzo odpowiedzialne zadanie, które warto wykonać z wyjątkową dokładnością, a także poprzedzić je głębokimi przemyśleniami. Jego treść będzie miała bezpośredni wpływ na Waszych najbliższych, którzy w odpowiednim czasie przejmą pozostawiony majątek. Jednak powszechnie wiadomo, że jest to niełatwe zadanie z uwagi na często występujące trudne relacje rodzinne, a także kłopoty

Projekt nowelizacji ustawy o notariacie, Czy notariusze będą nagrywani?

Projekt nowelizacji ustawy o notariacie, Czy notariusze będą nagrywani?

Zawód notariusza to profesja o szczególnym charakterze. Ze względu na specyfikę podejmowanych czynności w biurach notarialnych jest to zawód zaufania publicznego. Notariusz to prawnik powoływany przez Ministra Sprawiedliwości upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i innych czynności notarialnych. Pracę notariuszy reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku – “Prawo o notariacie”. Na początku

Kilka słów o odpowiedzialności notariusza

Kilka słów o odpowiedzialności notariusza

Notariusz to zawód zaufania publicznego. Stoi na straży legalności i bezpieczeństwa obrotu prawnego i zgodności z prawem wszelkich czynności, których celem jest wywołanie określonych skutków prawnych. Wszelkie usługi notarialne muszą być świadczone z najwyższą starannością i objęte są odpowiedzialnością — cywilną, karną i dyscyplinarną. Przez staranność rozumiemy profesjonalizm i postępowanie z uzasadnioną dociekliwością,

Umowa o alimenty bez sądu? Można ją zawrzeć u notariusza

Umowa o alimenty bez sądu? Można ją zawrzeć u notariusza

Bardzo często mylnie uznaje się, że umowa o alimenty zawierana jest wyłącznie na podstawie wyroku sądowego (postępowania sądowego). Jest to jednak tylko jedna z możliwości. Alimenty dla dziecka można otrzymać również na podstawie ugody zawartej przez strony przed wniesieniem pozwu, ugody zawartej z mediatorem sądowym, a także w formie aktu notarialnego, w którym jedna

Instytucja pełnomocnika medycznego w Polsce. Czy istnieje?

Instytucja pełnomocnika medycznego w Polsce. Czy istnieje?

Instytucja pełnomocnika medycznego istnieje w wielu krajach, w tym m.in. USA, Belgii, Austrii, Izraelu, Hiszpanii. W Polsce nie ma jednak pełnomocników medycznych, którzy reprezentowali stanowisko, wolę i interesy pacjentów w przypadkach, gdy ci nie są w stanie zrobić tego samodzielnie. Niemniej już od kilku lat podejmowane są działania zmierzające do tego, aby wprowadzić

Jak wygląda praca notariusza w czasach koronawirusa?

Jak wygląda praca notariusza w czasach koronawirusa?

Ograniczenia związane z pandemią COVID-19 zostały wprowadzonych nagle, wiele osób w tym czasie planowało dopełnić różnorodnych czynności notarialnych, np. związanych z zakupem lub odbiorem mieszkania czy domu. Obecnie najbardziej restrykcyjne obostrzenia zostały zniesione, jednak nadal niezbędne jest zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas kontaktu notariusza z interesantami.

Co można przechowywać u notariusza?

Co można przechowywać u notariusza?

Notariusz to zawód zaufania publicznego, który dokonuje czynności związanych ze sporządzaniem dokumentów zawierających wolę stron. Najczęściej dotyczą one obrotu nieruchomościami, spadkami, darowiznami itp. W praktyce jednak na tym nie kończą się wcale obowiązki notariusza. Często nie zdajemy sobie sprawę z tego, że w kancelarii notarialnej możemy również przechowywać różne