Projekt nowelizacji ustawy o notariacie, Czy notariusze będą nagrywani?

Projekt nowelizacji ustawy o notariacie, Czy notariusze będą nagrywani?

Zawód notariusza to profesja o szczególnym charakterze. Ze względu na specyfikę podejmowanych czynności w biurach notarialnych jest to zawód zaufania publicznego. Notariusz to prawnik powoływany przez Ministra Sprawiedliwości upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i innych czynności notarialnych. Pracę notariuszy reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku – “Prawo o notariacie”. Na początku

Kilka słów o odpowiedzialności notariusza

Kilka słów o odpowiedzialności notariusza

Notariusz to zawód zaufania publicznego. Stoi na straży legalności i bezpieczeństwa obrotu prawnego i zgodności z prawem wszelkich czynności, których celem jest wywołanie określonych skutków prawnych. Wszelkie usługi notarialne muszą być świadczone z najwyższą starannością i objęte są odpowiedzialnością — cywilną, karną i dyscyplinarną. Przez staranność rozumiemy profesjonalizm i postępowanie z uzasadnioną dociekliwością,

Umowa o alimenty bez sądu? Można ją zawrzeć u notariusza

Umowa o alimenty bez sądu? Można ją zawrzeć u notariusza

Bardzo często mylnie uznaje się, że umowa o alimenty zawierana jest wyłącznie na podstawie wyroku sądowego (postępowania sądowego). Jest to jednak tylko jedna z możliwości. Alimenty dla dziecka można otrzymać również na podstawie ugody zawartej przez strony przed wniesieniem pozwu, ugody zawartej z mediatorem sądowym, a także w formie aktu notarialnego, w którym jedna

Instytucja pełnomocnika medycznego w Polsce. Czy istnieje?

Instytucja pełnomocnika medycznego w Polsce. Czy istnieje?

Instytucja pełnomocnika medycznego istnieje w wielu krajach, w tym m.in. USA, Belgii, Austrii, Izraelu, Hiszpanii. W Polsce nie ma jednak pełnomocników medycznych, którzy reprezentowali stanowisko, wolę i interesy pacjentów w przypadkach, gdy ci nie są w stanie zrobić tego samodzielnie. Niemniej już od kilku lat podejmowane są działania zmierzające do tego, aby wprowadzić

Jak wygląda praca notariusza w czasach koronawirusa?

Jak wygląda praca notariusza w czasach koronawirusa?

Ograniczenia związane z pandemią COVID-19 zostały wprowadzonych nagle, wiele osób w tym czasie planowało dopełnić różnorodnych czynności notarialnych, np. związanych z zakupem lub odbiorem mieszkania czy domu. Obecnie najbardziej restrykcyjne obostrzenia zostały zniesione, jednak nadal niezbędne jest zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas kontaktu notariusza z interesantami.

Co można przechowywać u notariusza?

Co można przechowywać u notariusza?

Notariusz to zawód zaufania publicznego, który dokonuje czynności związanych ze sporządzaniem dokumentów zawierających wolę stron. Najczęściej dotyczą one obrotu nieruchomościami, spadkami, darowiznami itp. W praktyce jednak na tym nie kończą się wcale obowiązki notariusza. Często nie zdajemy sobie sprawę z tego, że w kancelarii notarialnej możemy również przechowywać różne

Kiedy testament jest nieważny?

Kiedy testament jest nieważny?

Sporządzając testament, rozporządzamy naszym majątkiem po śmierci. Ponieważ chcielibyśmy mieć pewność, że nasza ostatnia wola zostanie wykonana zgodnie z naszym życzeniem, warto taki testament sporządzić u notariusza. On bowiem uchroni nas przed najczęściej popełnianymi błędami, rzutującymi na ważność tego dokumentu. Jeśli jednak zdecydujemy się na samodzielnie spisanie