Zachowek: czym jest oraz komu przysługuje?

Zachowek: czym jest oraz komu przysługuje?

Każda osoba pełnoletnia, która nie została ubezwłasnowolniona, może sporządzić testament i dowolnie rozdysponować w nim swoim majątkiem. Może się zdarzyć tak, że spadkodawca cały swój majątek zapisze osobie obcej lub niespokrewnionej, pomijając osoby z najbliższej rodziny. Aby nie zostały one pokrzywdzone, w prawie spadkowym została wprowadzona forma ochrony

Jak sporządzić testament notarialny?

Jak sporządzić testament notarialny?

Kwestie sporządzania testamentów regulowane są w Polsce przede wszystkim przez Kodeks Cywilny. Dzieli on testamenty na zwykłe oraz szczególne. Do testamentów zwykłych zaliczamy testamenty holograficzne (spisane własnoręcznie przez spadkodawcę), alograficzne (sporządzane w formie ustnego oświadczenia) oraz testamenty notarialne. Testament notarialny jest najbezpieczniejszą formą sporządzenia testamentu, ponieważ ma charakter

Pełnomocnik dla osoby starszej lub niepełnosprawnej

Pełnomocnik dla osoby starszej lub niepełnosprawnej

Osoby, które mają problemy z poruszaniem się, zazwyczaj pragną ustanowić swojego pełnomocnika, który mógłby zająć się ich sprawami. Muszą one wydać na piśmie jednostronne oświadczenie, w którym upoważniają inną osobę do działania w swoim imieniu. Pełnomocnictwo może mieć charakter ogólny, lecz mocodawca może także upoważnić pełnomocnika do wykonania poszczególnej

Czy darowiznę można odwołać?

Czy darowiznę można odwołać?

Darowizna jest umową, którą co do zasady zawiera się w kancelarii notarialnej. Darowizna jest opisana w przepisach Kodeksu Cywilnego. Art. 888 mówi o tym, że darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna nie jest więc czynnością jednostronną, a umową. Art. 898 z kolei zaznacza, że darowiznę

Czym jest intercyza?

Czym jest intercyza?

Większość osób kojarzy intercyzę z wprowadzeniem rozdzielności majątkowej małżonków, jednak ona raczej aktem regulującym stosunki majątkowe między nimi. Intercyza, aby była ważna, musi być podpisana u notariusza. Podpisanie intercyzy nie musi być decyzją na całe życie. Małżonkowie w każdej chwili mogą ją zmienić i powrócić do wspólności

Podział spadku u notariusza

Podział spadku u notariusza

Podział spadku w sytuacji, gdy dziedziczy kilku spadkobierców, wzbudza zazwyczaj wiele emocji. W Polsce podziału spadku można dokonać na dwa sposoby: w sądzie lub u notariusza. Wiele osób pyta ile czasu trwa załatwianie spraw związanych z podziałem. To zazwyczaj zależy od porozumienia się ze sobą spadkobierców. Jeśli nie próbują oni podważać

Zakup nieruchomości a czynności notarialne

Zakup nieruchomości a czynności notarialne

Zgodnie z polskim prawem zakupu nieruchomości można dokonać tylko na podstawie aktu notarialnego. Zaufany notariusz może okazać się prawdziwym skarbem podczas transakcji. Do jego obowiązków należy przygotowanie umowy i wprowadzenie do niej danych nieruchomości oraz obu stron umowy. Jednak to na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za to, by transakcja przebiegła zgodnie

Czy testament napisany w domu jest ważny?

Czy testament napisany w domu jest ważny?

Wiele starszych osób nie chce, by o podziale ich majątku po śmierci decydował sąd. Wolą oni za życia sporządzić testament, w którym sami rozdzielą posiadane przez siebie dobra pomiędzy członków rodziny, najbliższe im osoby, lub ulubione instytucje. Często myślą, że testament sporządzony odręcznie w domu absolutnie wystarczy, by po ich śmierci podział