Czym jest intercyza?

intercyza

Większość osób kojarzy intercyzę z wprowadzeniem rozdzielności majątkowej małżonków, jednak ona raczej aktem regulującym stosunki majątkowe między nimi. Intercyza, aby była ważna, musi być podpisana u notariusza. Podpisanie intercyzy nie musi być decyzją na całe życie. Małżonkowie w każdej chwili mogą ją zmienić i powrócić do wspólności majątkowej.

Ustroje majątkowe w małżeństwie

Jak już było wspominane, intercyza zazwyczaj oznacza wprowadzenie rozdzielności majątkowej, jednak może mieć inne formy. Polskie prawo wyróżnia jeszcze inne rodzaje ustrojów małżeńskich. Pierwszy z nich to wspólność majątkowa ograniczona lub poszerzona, w której wyłącza się lub włącza niektóre elementy do majątku wspólnego. Innym przykładem może być rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. W tym wypadku każdy małżonek gromadzi wyłącznie majątek osobisty, jednak jeśli okaże się, że różnica między majątkami jest znacząca, osoba z mniejszym majątkiem może zażądać jego wyrównania. Dobry notariusz przedstawi małżonkom możliwe opcje podziału majątku i wyjaśni, jakie konsekwencje wiążą się  z każdą z nich.

Opłaty

Za sporządzenie intercyzy notariusz pobierze opłatę. Lepszym pomysłem jest sporządzenie umowy w trakcie trwania narzeczeństwa lub na krótko po ślubie, gdy małżonkowie nie dorobili się jeszcze dużego majątku. Wtedy koszt sporządzenia dokumentu nie powinien przekroczyć 600zł. W tej kwocie wliczona jest maksymalna taksa notarialna, podatek VAT (23%), i podatek od czynności cywilnoprawnych. Sporządzenie intercyzy w trakcie trwania małżeństwa jest niestety droższe. Wtedy opłata notarialna zależna jest łącznej wartości majątku. W wyniku podpisania rozdzielności majątkowej małżonkowie tracą prawo do wspólnego rozliczania podatku dochodowego. Umowa obowiązuje tylko za życia małżonków. Dziedziczą oni po sobie majątek zgodnie z przepisami prawa spadkowego, chyba że postanowią spisać testamenty.

Czym jest intercyza?