Jak wygląda praca notariusza w czasach koronawirusa?

praca notariusza w czasach koronawirusa

Ograniczenia związane z pandemią COVID-19 zostały wprowadzonych nagle, wiele osób w tym czasie planowało dopełnić różnorodnych czynności notarialnych, np. związanych z zakupem lub odbiorem mieszkania czy domu. Obecnie najbardziej restrykcyjne obostrzenia zostały zniesione, jednak nadal niezbędne jest zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas kontaktu notariusza z interesantami.

Obecnie kancelarie notarialne działają w pełnym zakresie

W chwili ogłoszenia pandemii wprowadzono najbardziej rygorystyczne obostrzenia, jednak przepisy nie nakładały na notariuszy obowiązku zamykania lub ograniczania działalności. Decyzja w kwestii specyfiki funkcjonowania czy też zamknięcia kancelarii na czas epidemii podejmowana była indywidualnie przez notariuszy. Niemniej z uwagi na zagrożenie i obowiązujące restrykcje liczba dokonywanych czynności znacznie spadła. Część z nich przekładana była na późniejszy termin — jeśli istniała taka możliwość, a podejmowane były czynności niezbędne i niecierpiące zwłoki.

Obecnie nasza kancelaria notarialna pracuje w pełnym zakresie, jednak wypracowaliśmy odpowiednie procedury sanitarne, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pracownikom, klientom oraz notariuszom. Tak jak w urzędach czy innych obiektach użytku publicznego bezpośredni kontakt ograniczany jest do minimum, stosowane są środki ochrony osobistej, zalecany jest uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy w celu omówienia szczegółów spotkania itd.

Sama praca notariuszy przebiega zgodnie z dotychczasowymi procedurami, jednak ze względów bezpieczeństwa zmieniała się specyfika funkcjonowania kancelarii w przypadku bezpośrednich kontaktów z klientami.

Przyszłość kancelarii notarialnych w obliczu epidemii

Bardzo szybko rozwijająca się epidemia COVID-19 spowodowała, że nagle stanęliśmy w obliczu ograniczonego dostępu do notariatu, co w wielu przypadkach okazało się niezwykle problematyczne. Jeśli sytuacja epidemiologiczna utrzyma się dłużej, a należy brać pod uwagę taką ewentualność, tego rodzaju ograniczenia byłyby szkodliwe zarówno dla obrotu gospodarczego, jak i życia społecznego. Chociaż wprowadzone obostrzenia i zakazy nigdy bezpośrednio nie dotyczyły czynności notarialnych, to jednak kancelarie oraz ich klienci również odczuli ich skutki.

W obliczu ostatnich wydarzeń być może rozpatrywane będzie wprowadzenie pewnych zmian w przepisach, m.in. Prawa o notariacie, dotyczących organizacji pracy kancelarii. Coraz częściej rozważa się możliwość wykorzystanie nowoczesnych technologii dla czynności notarialnych. Czy jednak w niedalekiej przyszłości wdrożony zostanie elektroniczny akt notarialny? Z pewnością należy wyciągnąć wnioski z tej sytuacji, a przyszłość pokaże, jakie modyfikacje w dotychczasowym funkcjonowaniu kancelarii notarialnych rzeczywiście zostaną wprowadzone.

Obecnie jednak klienci nadal mogą korzystać z usług naszej kancelarii prawnej w pełnym zakresie.

Jak wygląda praca notariusza w czasach koronawirusa?