Jakie są podstawy prawne do wydziedziczenia dziecka?

podpisywanie dokumentu

Spisanie testamentu to bardzo odpowiedzialne zadanie, które warto wykonać z wyjątkową dokładnością, a także poprzedzić je głębokimi przemyśleniami. Jego treść będzie miała bezpośredni wpływ na Waszych najbliższych, którzy w odpowiednim czasie przejmą pozostawiony majątek. Jednak powszechnie wiadomo, że jest to niełatwe zadanie z uwagi na często występujące trudne relacje rodzinne, a także kłopoty z podjęciem decyzji komu powierzyć pewne dobra. Wielu z Was zastanawia się też, jak zostanie odebrany przez bliskich zapisany testament i czy nie wywoła napięć.

Jedną z takich trudnych sytuacji, jest podjęcie decyzji o wydziedziczeniu dziecka. Można dokonać takiego zapisu w testamencie, jednak prawo jasno określa, w jakich sytuacjach jest to możliwe. Jakie są podstawy do tego, by wydziedziczyć dziecko? Czy powodem mogą być nieuprzejme relacje w rodzinie?

Kiedy można wydziedziczyć dziecko?

Wydziedziczenie dziecka jest możliwe tylko wtedy gdy zaistnieją ku temu określone przez Kodeks cywilny powody, a w testamencie zostaną zawarte precyzyjnie opisane przesłanki. Do tego rodzaju czynów zalicza się:

  • umyślne popełnienie przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności spadkodawcy, lub jednej z najbliższych mu osób,
  • dopuszczenie się rażącej obrazy czci spadkodawcy, lub jednej z najbliższych mu osób,
  • niedopełnianie obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy, takie, które można nazwać uporczywym,
  • trwałe i zamierzone postępowanie w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego wbrew spadkobiercy.

Wymienione powyżej czyny muszą mieć charakter trwały, co oznacza, że jednorazowe zdarzenie nie może być podstawą do wydziedziczenia. Jeśli dziecko popadło w uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub hazardu i są ku temu przesłanki, można je uznać za zgodny z prawem powód. Do takich czynów należą również prostytucja, uchylanie się od podjęcia pracy zarobkowej, czy wyłudzanie zasiłków. Powodem, który uprawnia do wydziedziczenia dziecka, jest też rażące i nagminne obrażanie słowne lub czynem. Jeśli potomek dopuścił się przestępstwa, które jest potwierdzone poprzez wyrok sądowy, spadkobierca ma prawo ująć to w testamencie. Innym, bardzo przykrym powodem, jest uporczywe zaniedbywanie obowiązków rodzinnych. Oznacza to m.in. że dziecko nie utrzymuje kontaktów z rodzicami lub nie zapewnia stosownej opieki np. w trakcie choroby.

Warto pamiętać, że wszelkie zapiski, które chcecie zawrzeć w testamencie, powinny być ujęte w prosty do zrozumienia sposób. W ten sposób można uniknąć wielu niezgodności, które mogłyby wyłonić się podczas odczytu testamentu w sądzie. Skorzystanie z usług notariusza podczas spisywania testamentu jest gwarancją pozyskania wiarygodnego dokumentu, który w jasny sposób zawrze wolę spadkodawcy, nawet jeśli obejmuje ona wydziedziczenie dziecka.

Jakie są podstawy prawne do wydziedziczenia dziecka?