Co można przechowywać u notariusza?

przechowywanie u notariusza

Notariusz to zawód zaufania publicznego, który dokonuje czynności związanych ze sporządzaniem dokumentów zawierających wolę stron. Najczęściej dotyczą one obrotu nieruchomościami, spadkami, darowiznami itp. W praktyce jednak na tym nie kończą się wcale obowiązki notariusza. Często nie zdajemy sobie sprawę z tego, że w kancelarii notarialnej możemy również przechowywać różne dokumenty i wartościowe rzeczy. Jakie? Przekonasz się, czytając dalszą część tego artykułu.

Przechowywanie dokumentów u notariusza – na czym to polega?

Notariusz przyjmuje na przechowanie przede wszystkim wartościowe dokumenty, papiery wartościowe, pieniądze, a także dane na informatycznych nośnikach danych (tę kwestię regulują przepisy informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne). Co ważne, dokumenty można przekazać w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią, np. w kopercie. Notariusz musi się jednak dokładnie zaznajomić się z tymi dokumentami, aby wiedzieć, co przyjmuje na przechowanie.

Po przyjęciu przez notariusza przekazanych rzeczy, sporządzany jest protokół. W każdym takim protokole muszą znaleźć się następujące informacje:

  • data przyjęcia,
  • dane osoby składającej dokument lub wartościową rzecz, np. pieniądze,
  • warunki, na których dokument lub złożona rzecz ma zostać wydana w przyszłości.

Najczęściej rzecz, którą zdeponowano u notariusza, wydawana jest osobie, którą wymieniono w protokole lub jego następcy prawnemu, co zwykle wynika z indywidualnych ustaleń.

Kiedy notariusz może przechowywać pieniądze?

W depozycie notarialnym można umieścić również pieniądze w walucie polskiej lub obcej oraz papiery wartościowe. Warto jednak pamiętać, że notariusz przyjmuje je tylko wtedy, gdy ma to związek z dokonywaną przez kancelarię inną czynnością notarialną. W celu przechowywania środków finansowych złożonych do depozytu notariusza prowadzone jest specjalne konto bankowe. Wydanie tego depozytu następuje zawsze za pokwitowaniem. Również w przypadku środków finansowych niezbędne jest sporządzenie protokołu.

Co można przechowywać u notariusza?