Pełnomocnik dla osoby starszej lub niepełnosprawnej

Pełnomocnik dla osoby starszej

Osoby, które mają problemy z poruszaniem się, zazwyczaj pragną ustanowić swojego pełnomocnika, który mógłby zająć się ich sprawami. Muszą one wydać na piśmie jednostronne oświadczenie, w którym upoważniają inną osobę do działania w swoim imieniu. Pełnomocnictwo może mieć charakter ogólny, lecz mocodawca może także upoważnić pełnomocnika do wykonania poszczególnej czynności lub rodzaju czynności. Pełnomocnictwo może być sporządzone w formie notarialnego poświadczenia podpisu lub aktu notarialnego. Co warto o nim wiedzieć?

Notarialne poświadczenie podpisu

Notarialne poświadczenie podpisu niestety nie jest wystarczające w przypadku czynności, które wymagają podpisania aktu notarialnego – np. sprzedaż nieruchomości. Pełnomocnik otrzymuje oryginał dokumentu, którym sam dysponuje. Jeśli zdrowie mocodawcy nie pozwala mu na samodzielne podpisanie się pod dokumentem, może on złożyć odcisk palca. Notariusz może przygotować dokument poza kancelarią (np. w domu mocodawcy czy szpitalu), jednak musi  być pewien, że rozumie on treść dokumentu i konsekwencje wynikające ze złożenia podpisu (lub odcisku).

Akt notarialny

Ustanowienie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego jest wygodniejszym rozwiązaniem. Pozwala na załatwienie w imieniu mocodawcy w zasadzie wszystkich spraw, dokument nie pozostawia żadnych wątpliwości. Akt notarialny także może być przygotowany w domu mocodawcy, na opisanych powyżej zasadach. Notariusz może wydać jednak nieograniczoną ilość kopi dokumentu. Pełnomocnictwo mocodawca może odwołać, a pełnomocnik może się go zrzec. Podpisanie pełnomocnictwa w formie aktu jest polecane zwłaszcza wtedy, gdy pełnomocnik będzie wykonywał wiele różnych czynności w imieniu mocodawcy. Notariusz w Polsce za sporządzenie aktu notarialnego pełnomocnictwa pobierze wynagrodzenie w maksymalnej wysokości 30 zł + 22% VAT, a jeżeli pełnomocnictwo będzie zawierać umocowanie do kilku różnych czynności 100 zł + 22% VAT.

Pełnomocnik dla osoby starszej lub niepełnosprawnej