Projekt nowelizacji ustawy o notariacie, Czy notariusze będą nagrywani?

notariusz

Zawód notariusza to profesja o szczególnym charakterze. Ze względu na specyfikę podejmowanych czynności w biurach notarialnych jest to zawód zaufania publicznego. Notariusz to prawnik powoływany przez Ministra Sprawiedliwości upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i innych czynności notarialnych. Pracę notariuszy reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku – “Prawo o notariacie”. Na początku 2020 roku do Senatu wpłynął projekt nowelizacji tej ustawy, który budzi duże kontrowersje w środowisku notarialnym. Jakie zmiany miałaby wprowadzać nowelizacja i co się z tym wiąże? Spieszymy z odpowiedzią.

Dlaczego projekt nowelizacji ustawy o notariacie budzi kontrowersje?

Zacznijmy od tego jakie zmiany do ustawy “Prawo o notariacie” miałaby wprowadzać jej nowelizacja. Otóż zakłada ona, iż wszystkie czynności notarialne miałby być utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz archiwizowane przez notariusza co najmniej 10 lat. Okazuje się, że projekt ten wywołuje poważne wątpliwości wśród członków Krajowej Rady Notarialnej. Co jest tego powodem? Po pierwsze chodzi o aspekt natury społecznej. Obywatele udając się do rejenta nastawieni są na całkowitą poufność i prywatność ze względu na charakter załatwianych tam spraw. Wielu z nich może po prostu nie życzyć sobie tego typu inwigilacji. W środowisku notarialnym pojawiła się także opinia, że projekt nowelizacji ustawy “Prawo notarialne” pokazuje brak zaufania ustawodawcy do ich pracy. Dodatkowo wątpliwości budzi samo skonstruowanie projektu. Według prawników jest on po prostu nieprecyzyjny. Na podstawie zapisów w nich zawartych ciężko jest bowiem określić co rozumieć przez przebieg czynności notarialnych podlegających ewentualnemu obowiązkowi rejestrowania. Nie wiadomo czy nagrywać tylko samo odczytanie i podpisanie aktu czy też poprzedzające ową czynność negocjacje.

Odpowiedź Krajowej Rady Notarialnej na projekt nowelizacji “Prawa o notariacie”

29 kwietnia 2020 roku Krajowa Rada Notarialna wystosowała oficjalne pismo do Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej. Zawiera ono szczegółową opinię o zmianie ustawy, która wg KRN jednoznacznie wskazuje na to, iż nowelizacja ustawy ingeruje w obowiązek zachowania przez notariusza tajemnicy notarialnej i jest niezgodna z zasadami przepisów RODO. Z całością opinii Krajowej Rady Notarialnej można zapoznać się na stronie Senatu RP.

Projekt nowelizacji ustawy o notariacie, Czy notariusze będą nagrywani?