Czy testament napisany w domu jest ważny?

Testament sporządzony u notariusza

Wiele starszych osób nie chce, by o podziale ich majątku po śmierci decydował sąd. Wolą oni za życia sporządzić testament, w którym sami rozdzielą posiadane przez siebie dobra pomiędzy członków rodziny, najbliższe im osoby, lub ulubione instytucje. Często myślą, że testament sporządzony odręcznie w domu absolutnie wystarczy, by po ich śmierci podział dokonał się zgodnie z ich życzeniem. Jednak nie jest to do końca prawdą.

Testament na własną rękę

Według przepisów prawa testament sporządzony na własną rękę ma taką samą moc, jak testament spisany u notariusza. To jednak teoria. W praktyce sporządzanie testamentów generuje wiele problemów. Przede wszystkim testament może wcale nie ujrzeć światła dziennego. Jeśli testator po sporządzeniu dokumentu schowa go gdzieś w nadziei, że rodzina odnajdzie go po jego śmierci, może wcale się tak nie stać, lub członkowie rodziny znajdą go dopiero kilka miesięcy później, po dokonaniu podziału spadku w sądzie lub u notariusza. Drugą sprawą jest uczciwość rodziny. Jeśli testament znajdzie ktoś, komu nie na rękę będzie zawarty w nim podział majątku, może go po prostu zniszczyć i nie przyznawać się do znaleziska. Trzecim problemem jest fakt, że testament można łatwo podważyć. Aby udowodnić, że jest prawdziwy, trzeba uzyskać opinie grafologów i pozałatwiać wiele formalności związanych z dokumentem. Łatwo też zarzuć dokumentowi, że został sporządzony pod naciskiem lub gdy starsza osoba traciła pełną świadomość tego co robi na wskutek choroby.

Testament sporządzony u notariusza

Sporządzenie testamentu w kancelarii notarialnej rozwiązuje wszystkie powyższe problemy. Testament, po podpisaniu przez testatora, po prostu w niej zostaje.  Dlatego bardzo ciężko podważyć jego prawdziwość, na pewno nie zgubi się, a tym bardziej nikt go nie zniszczy. Testamentu nikt z kancelarii nie może zabrać. Na wniosek rodziny notariusz może wręczyć jej odpis dokumentu. Testator może zaprosić notariusza do domu, jeśli nie jest w stanie poruszać się o własnych siłach. Zamiast podpisać testament, może na nim zostawić odcisk palca.

Czy testament napisany w domu jest ważny?