Zakup nieruchomości a czynności notarialne

Zakup nieruchomości

Zgodnie z polskim prawem zakupu nieruchomości można dokonać tylko na podstawie aktu notarialnego. Zaufany notariusz może okazać się prawdziwym skarbem podczas transakcji. Do jego obowiązków należy przygotowanie umowy i wprowadzenie do niej danych nieruchomości oraz obu stron umowy. Jednak to na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za to, by transakcja przebiegła zgodnie z prawem i aby po podpisaniu umowy sytuacja nieruchomości nie budziła żadnych wątpliwości.

Co tak naprawdę robi notariusz?

Notariusz jest odpowiedzialny za dokładne sprawdzenie wszystkich dokumentów dostarczonych przez obie strony transakcji. Żaden z nich nie może wzbudzać wątpliwości, a jeśli tak jest, notariusz ma obowiązek poprosić o kolejne dokumenty, niezbędne do podpisania umowy. Na bieżąco informuje obie strony transakcji, jakie skutki prawne mają kolejne kroki, które czynią by sfinalizować transakcję. W razie potrzeby wyjaśnia skomplikowane zapisy prawne, a w przypadku pojawienia się problemów przedstawia najlepsze opcje ich rozwiązania. W przypadku konfliktów pomiędzy stronami notariusz staje się negocjatorem, który szuka korzystnego rozwiązania dla obu stron. Przejmuje on również część obowiązków związanych z zakupem nieruchomości od swoich klientów: składa wniosek do Sądu Rejonowego o wpis do księgi wieczystej, lub składa wniosek do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu hipoteki do księgi wieczystej na rzecz banku, jeśli mieszkanie jest kupowane na kredyt.

Podpisanie aktu

Notariusze często przygotowują projekty aktów, zanim klienci je podpiszą. Mogą oni zapoznać się z ich treścią w domowym zaciszu, a czasami takiego projektu wymaga bank, by udzielić kredytu. Podczas odczytu notariusz tłumaczy kolejne zapisy napisane prawniczym językiem i upewnia się, że klienci rozumieją ich konsekwencje. Gdy złożą podpisy na dokumencie, notariusz przygotowuje dla nich odpisy, a oryginał aktu przechowuje w swojej kancelarii 10 lat. Po tym czasie oryginał trafia do archiwum sądowego.

Zakup nieruchomości a czynności notarialne